Wat is ‘brutohuur’ ?

Wat is ‘brutohuur’ ?

Als je een Spaanse woning verhuurt, is de brutohuur de effectieve huur die je ontvangt.

Als je jouw Spaanse woning niet verhuurt, moet je een fictieve brutohuur vaststellen. Deze ‘huurwaarde’ is de gemiddelde jaarlijkse brutohuur die je, in geval van verhuring gedurende het belastbaar tijdperk, volgens de gebruiken van het land en de ligging van de goederen, had kunnen krijgen.

De Belgische fiscus verduidelijkt niet hoe die concreet moet vastgesteld worden. De vaststelling van dit bedrag zal in sommige gevallen dus relatief arbitrair verlopen.

Tot staving van de aangegeven huurwaarde moet de eigenaar, op verzoek van de fiscale administratie, alle nodig geachte verantwoordingsstukken voorleggen. Volgens een uitspraak van het hof van beroep te Brussel kan je o.m. attesten van een plaatselijke vastgoedmakelaar gebruiken om te staven voor welk bedrag het buitenlandse verblijf jaarlijks verhuurbaar is.

Voor een tweede verblijf in België wordt de bruto huurwaarde op basis van het kadastraal inkomen berekend. Spanje kent ook een vorm van kadastraal inkomen, de ‘valor catastral’. In de praktijk wordt de bruto huurwaarde van een in Spanje gelegen onroerend goed geraamd op 2 % van deze kadastrale waarde. De Belgische fiscus zou in concrete gevallen al impliciet bevestigd hebben dat dit bedrag inderdaad gebruikt mag worden als basis voor de Belgische aangifte, maar dat is (nog) geen officieel standpunt. Anderzijds is er ook een zaak bekend waar de fiscus de toepassing van de vergelijkbare Franse ‘valeur locative’ heeft geweigerd. Maar is terug gevloten door het Hof van Beroep in Antwerpen. Op basis van dit laatste vonnis is het dus mogelijk de Valor Catastral  als basis te nemen voor jouw aangifte.

Concreet aan te geven bedrag

Van deze ‘bruto huurwaarde’ mag je de Spaanse belastingen aftrekken die je op eigen naam in Spanje betaald hebt en die betrekking hebben op het vastgoed. Het gaat o.m. om de ‘Impuesto de Bienes Inmuebles’ (IBI), een jaarlijkse gemeentelijke belasting op het louter bezit van onroerend goed in Spanje voor zowel residenten als niet-residenten.