Verschillen België/Nederland en Spanje

Verschillen België/Nederland en Spanje

Verschillen België/Nederland en Spanje.
Het grootste verschil mbt de aankoop in Spanje van een woning is de rol van de notaris. In België en Nederland hoort het tot de taak van de notaris en is het voor hem een wettelijke verplichting de nodige opzoekingen te doen mbt tot het pand en informatie over de eigenaar.
Enerzijds checkt de notaris bouwvergunningen na, ruimtelijke ordening regels, kadastrale perceelnrs en eigendomsrechten. Anderzijds zal hij zorgen voor het opheffen van hypotheken, het traceren van schulden van de huidige eigenaar enz. Verder schrijft hij de syndicus/rentmeester aan mbt de gemeenschappelijke kosten, reservefondsen enz.
OVAM attesten, watertoetsen, voorkooprechten enz. Dit wordt allemaal door de notaris in kaart gebracht.

De rol van de Spaanse notaris is echter veel beperkter.
De notaris is slechts een openbare autoriteit die getuige is bij de ondertekening van een overeenkomst.
Het is niet zijn taak de inhoud van het contract te kennen en is evenmin verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid van de inhoud van de akte (Escritura)
Verder zorgt hij voor het innen van bepaalde belastingen namens de Spaanse staat.
In geval van een bestaande woning moet hij (sinds 1993) de nodige opzoekingen doen bij het Registro.
Daartoe vraagt hij een Nota Simple (uittreksel) op bij het eigendomsregister (Registro de Propriedad). Daarin controleert hij om welk goed het gaat en of er eventuele beslagleggingen zijn en wie de rechtmatige eigenaar(s) zijn. Grote ‘maar’ is echter dat hij een deel van die verantwoordelijkheid van zich kan afschuiven mits een clausule op te nemen in de Escritura waarin hij stelt niet verantwoordelijk te zijn voor schulden en lasten die nog liggen op het pand. In de meeste Escrituras staat die formule.
Maw de notaris heeft het nooit gedaan….
Deze opzoekingen worden daarom best aan een advocaat overgelaten die daartoe specifiek de opdracht krijgt.
Verder int de notaris de nodige taxen (zegelbelasting of rechten), rekent zijn werkzaamheden af. Nadat de akte getekend is bezorgt hij je een copia Simple (dat is een verplichting, binnen de 5 dagen te leveren). Dat is een door de notaris afgestempelde kopie van de akte.
Daarna zorgt hij voor de registratie van deze akte in het Registro de Propiedad (informatie over het goed/tegenstelbaar aan derden).
Het inschrijven in het Catastro (informatie over de eigenaar/het kadaster) daarvoor zorgt de advocaat).

Wat vind je in de Escritura ?

• Naam van de koper, verkoper en de Notaris.
• Gegevens mbt het onroerend goed (van de grond niet het pand).
• Verklaring dat de verkoper de rechtmatige eigenaar is.
• Verklaring dat het onroerend goed vrij en onbelast is (opgelet notaris kan onder deze verplichting uit).
• De verkoopprijs van het onroerend goed.
• De betalingswijze.
• Wie welke belasting vanaf wanneer betaalt.