2 x belasting betalen? Ja en Neen

2 x belasting betalen? Ja en Neen

Het Belgisch-Spaans en Nederlands-Spaans dubbelbelastingverdrag bepaalt dat het land waar het onroerend goed gelegen is, bevoegd is om belasting te heffen. Spanje mag (en zal) je dus belasten op jouw Spaanse woning.

In België of Nederland wordt het Spaans onroerend inkomen vrijgesteld, maar met toepassing van het “progressievoorbehoud”. Dit wil zeggen dat het aan te geven inkomen uit jouw Spaans onroerend enkel bij jouw belastbaar inkomen wordt geteld om de aanslagvoet te bepalen. De overige Belgische inkomsten zullen bijgevolg in een hogere tariefschijf worden belast in de personenbelasting.

Bij de belastingheffing wordt, net zoals voor Belgische verhuurde gebouwen, een aftrek toegestaan van 40 %. Dit wettelijk forfait dekt de kosten voor onderhoud en herstellingen aan de goederen. Deze aftrek vindt plaats ná de vermindering van de belastbare inkomsten met de in het buitenland betaalde belastingen.