Je Spaanse belasting aftrekken?

Je Spaanse belasting aftrekken?
    • de buitenlandse belasting moet de belasting op het onroerend “inkomen” betreffen. Dit houdt in dat sommige belastingen hiervoor NIET in aanmerking komen zoals bv. taks op de vakantieverblijven, vermogensbelasting, enz.;
    • de buitenlandse belasting moet een belasting zijn die geheven wordt op een “effectief” ontvangen inkomen van onroerende goederen. Bijgevolg zijn belastingen op bv. forfaitair vastgestelde inkomsten of vermoede inkomsten niet aftrekbaar;
    • de buitenlandse belasting moet effectief betaald zijn in het jaar waarvoor ze als een aftrekbaar bestanddeel in rekening wordt gebracht. Verschuldigde doch niet betaalde belastingen komen NIET in aanmerking.